Ne e gjejmë zgjidhjen e duhur edhe për drejtimet tuaja.

E marrim si shembull, që ju dëshironi të prodhoni tiblla apo tibllakëllëfa bllokues për vidhë (shrafa). Apo juve ju duhen mbajtes distance për armatura, lajstne kapëse për nxemjen e dyshemesë, priza shpërndarëse për instalimin e rrymës, këmbë bazamenti për mobiljet apo mbështjellësa rrypi për ruleta. Nuk ka problem. Tek Heinze SHPK jeni në vendin e duhur, sepse pothuajse nuk ka diçka që ne qysh gjatë përpunimit apo montimit nuk e kemi prodhuar gjegjësisht e kemi montuar. Konsumatorë tanë vijnë nga industria e ndërtimit-, elektronikës-, mobiljeve -, konsumit dhe sanitarisë si dhe e vlerësojnë çmimin e mirë krahasuar me punën që bën Heinze SHPK.

Plotësim për drejtimet e kyçura rishtazi

Pavarësisht se a vini ju nga industria e ndërtimit, e elektronikës apo e mobiljeve, nga lëmia e sanitarisë apo nga ndonjë industry tjetër e konsumit na kontaktoni ne për veprimtaritë tona të ndryshme në përpunim apo në montim nga ana e ndërmarrjes sonë. Tek Heinze SHPK ju mund të gjeni zgjidhjen e duhur dhe të volitshme për produktet tuaja.

Montimet dhe grupet e montimeve në ndërtimtari

Me kënaqësi përpilojmë ne për juve koncepte montimi dhe/apo i vëmë në zbatim ato për ju. Kështu ne ju ofrojmë koncepte të ndryshme montimi të çdo lloji me dorë apo pjesërisht automatike, si shtampuese me profil, ndarëse, mbështetëse, copa të prera, rrjetëza, vidha, lyerje, ngjitësa dhe lidhje ngjitesi. Edhe për ju e kemi zgjedhjen e duhur!